„Zbiórka publiczna na respiratory dla zakażonych koronawirusem, sprzęt medyczny i ochronny dla szpitali” #ODRODZIMYSIĘ Darowizna

POMAGAMY – wszystkie poruszone serca zapraszamy do wsparcia:
„Zbiórki publicznej na respiratory dla zakażonych koronawirusem, sprzęt medyczny i ochronny dla szpitali” #ODRODZIMYSIĘ
Prosimy o:
– rozpowszechnienie naszego teledysku, niech zobaczy go jak najwięcej osób
– wpłaty na konto organizatora zbiórki:
Fundacji Vide et Crede im. Św. Jana Pawła II
Bnp Paribas Polska S.A.
PL 68 1750 0012 0000 0000 2637 1627
Tytułem: Zbiórka publiczna, Odrodzimy Się