Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia 2020r.) wyznaczono termin polskiej premiery teledysku #ODRODZIMY SIE. Z wielu stron, dzięki ogromnej życzliwości Wspaniałych Ludzi Dobrej Woli, zaczęły spływać do studia EWTN Polska zdjęcia bohaterów walki z Covid-19: naukowców, lekarzy, personelu medycznego, policji, wojska, pracowników sklepów, biur, a nawet oczyszczania miasta oraz po prostu zwykłych obywateli: matek, ojców, dzieci, seniorów i całych rodzin! Ta fantastyczna akcja społeczna zaskoczyła samych twórców pomysłu i jeszcze bardziej zmobilizowała ich do pracy. Polski teledysk #ODRODZIMY SIE był gotowy w ostatecznej wersji na dzień przez wyznaczonym terminem premiery.